Kodachijutsu

Den praktiska träningen i kodachijutsu består av suburi- och kataträning med kodachi – det korta svärdet.

Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), huggtekniker, parader samt  fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder kodachi och den andra odachi, det långa svärdet.

Kodachi
Kodachi