Bojutsu

Den praktiska träningen i bojutsu består av suburi- och kataträning med bo – den långa staven.

Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), slagtekniker, parader, ett tiotal suburiövningar samt fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder bo och den andra odachi, det långa svärdet.

Bo
Bo