Kenjutsu

Kenjutsu blev det högsta testmärket för samurajen. Genom att lära sig använda svärdet lärde sig samurajen även att använda andra sorters vapen. Svärdet användes även som grundteknik för allmän stridsgymnastik, en träning som utvecklade enigheten mellan ögon och händer.
Kenjutsu lärde praktiken och inte bara tekniken med svärdet, utan även för striden i allmänhet viktiga detaljer:
  • lämpligt stridsavstånd – ma-ai
  • det lämpliga ögonblicket att atackera – suki
  • hur man skall dominera över motståndaren psykiskt och fysiskt – zanshin

Dessutom lärde svärdet samurajen att lita på sig själv, att ge honom självförtroende. Samurajen visste vad han var kapabel till samtidigt som han var just därför alltid beredd för att dö utan fruktan. Svärd kunde användas på olika sätt, odachi, ett långsvärd i en eller tvåhandsgrepp. Kodachi, ett kortsvärd i enhandsfattning och nito, ett kortsvärd i ena handen och ett långsvärd i den andra. Nito kallades även ryoto dvs “båda svärden” stilen. Mer än 2000 olika ryu utbildade i kenjutsu under historiens gång.

Den praktiska träningen består av suburi- och kataträning. Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), huggtekniker, parader,  suburiövningar och fem grundläggande kator. Katorna är förutbestämda serier mellan två personer, båda beväpnade med odachi (långt svärd).