Hanbojutsu

Den praktiska träningen i hanbojutsu består av suburi- och kataträning med hanbo – den korta staven.

Man lär sig ett antal kamae, positioner (guardställningar), slagtekniker, parader samt fem plus fem plus fem grundläggande kator där den ena sidan använder hanbo och den andra odachi, det långa svärdet.

Hanbo
Hanbo