Bujutsu

Budo betyder kampens väg och brukar något felaktigt användas som beskrivning för alla japanska kamparter. Medan Bujutsu är kampens tekniker med innebörden i strid praktiska tekniker så inom budon är teknikerna ett verktyg för att vandra och utvecklas i den mentala vägen. Man kan säga att Budo är zen i rörelse.

Vidare kan budo och bujutsu delas upp i två kategorier:

Kobudo – traditionella budoskolor som grundades tidigare än Mejirestaurationen som ledde till att Tokugawashogunatet avvecklades 1867.

Shin budo – budoskolor som bildats efter 1867.

På samma sätt kan Kobujutsu och shin bujutsu delas in.

Vill du läsa mer och budo och bujutsu och dess historik rekommenderar vi böcker från Donn F Dreager och Robert von Sandor. Två budo- och bujutsupinojärer som betytt enormt mycket för spridningen i västvärlden. Robert von Sandor, som introducerade Kendo och Kyudo i Sverige på 50-talet har en särskild koppling till Gake Ryu då grundaren Johan Pettersson var privatelev till honom under 10 år fram till hans bortgång 1997.

Kodachi
Kodachi