Graders betydelse

Graders betydelse
Av Johan Pettersson

Inom budon finns det en mängd olika grader. Här följer en kortfattad förklaring till dessa.

Kyu/dan
Upphovsman till detta klassificeringssystem är judons grundare, Jigaro Kano. Han sägs ha fått iden efter att ha sett en tävling i simning där utövarna bar en sorts bälte som visade i vilken klass de tävlade. En annan teori säger att det härstammar från den gradindelning som användes av hovadeln under Heian-perioden, men mycket pekar på att det första alternativet är det riktiga.

Kyu betyder klass, och används sällan i Japan. Här i västvärlden används vanligen sex klasser. Dan betyder grad och finns vanligen i tio olika nivåer, inom vissa karatestilar använder man bara åtta och inom judo finns det ända upp till tolv (teoretiskt sett i alla fall). Den som är placerad i någon klass kallas mudansha vilket betyder att man ännu inte är upptagen som elev, när man blir graderad till första graden blir man också upptagen som elev och detta kallas yudansha. I västvärlden bär mudansha olikfärgade bälten, vanligen i ordningen gult, orange, grönt, blått och brunt. I exempelvis kendo och kyudo bärs inga bälten.

I Japan tar det vanligen mellan ett och tre år att bli graderad till första dan medan det i västvärlden tar mellan tre och sex år. Som yudansha finns det också riktlinjer för vad som gäller mellan de olika graderna, exempelvis till sjunde dan skall man ha tränat i mer än 20 år samt vara minst 42 år gammal. Dessa regler kan variera beroende på vilken stil man tränar och vilket förbund som man tillhör. Upp till femte dan är det de tekniska kunskaperna som man bedömmer, därefter tas större hänsyn till de mentala, organisatoriska och administrativa kunskaperna. Förutom detta har danindelningen starka hierarkiska drag.

Instruktörsgrader
Jag berör inte våra moderna instruktörsgrader utan begränsar mig till de traditionella.

Renshi är den lägsta och har innebär att man är lärare i de tekniska färdigheterna. Renshi är den högsta av ”elevgraderna”. Kyoshi kan man utnämnas till tidigast tio år efter renshiutnämningen. Man skall vara 40 år och graderad till sjunde dan. Kyoshi innebär att man är lärare i de mentala färdigheterna. Hanshi är den högsta titeln och man skall ha varit kyoshi i minst femton år och graderad till nionde dan. Hanshi innebär att man är lärare i konsten.

Övriga titlar
Shihan är den mest använda och mest missbrukade titeln. Shihan betyder ungefär chefsinstruktör och han är ansvarig för skolan/stilens tekniska utbildning och utveckling. Man skall ha minst femte dan och ha utbildat två generationers svartbälte.

Soke är en skolas/stils traditionella överhuvud, strävan är att soke och shihan är samma person. Soketiteln går i arv oftast från far till son. Om fadern dör då sonen är ung och oerfaren kan den främsta eleven utnämnas till shihan och kan betraktas som sokes förmyndare och ansvarig för hans utbildning.

Klassiska grader
Innan kyu-/dansystemet användes ett annat system som bestod av tre till fem grader, dessa var en slags instruktörslicenser. Exempel på dessa är kirikami, mokuroku och menkyu kaiden.

1-3 dan Svart bälte

4-5 dan Röd/svart bälte

6-8 dan Röd/vitt bälte

9-10 dan Rött bälte